Projekt:
Generator Zielonej Energii
Projekt:
Wszystkie Barwy Wspólnej Polityki Rolnej
Projekt:
Zielona Wikipedia
Projekt:
Demokracja Energetyczna
Projekt:
Wspólna Polityka Rybołówstwa

Jesteśmy ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli społecznej i politycznej. Promujemy dorobek ruchu Zielonych w Europie i na świecie. Rozwijamy programy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działamy na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej, pokoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

9 stycznia 2017

Polacy nie zgadzają się na zmiany w systemie ochrony środowiska

Aż 270 przedstawicieli samorządów, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych apeluje do premier Szydło i całego rządu, aby odrzucili nowelizacje ustaw dotyczących ochrony środowiska. Sygnatariusze podkreślają, że […]
19 grudnia 2016

O obniżaniu rachunków za energię w Bartoszycach oraz współpracy z innymi miastami w tym obszarze

W bartoszyckim Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Generator Zielonej Energii. Prezentację dla Zastępczyni Burmistrza Moniki Rejf oraz pracowników instytucji miejskich przedstawił Michał […]
12 listopada 2016

List otwarty do Komisji Europejskiej

Zielony Instytut wraz z Fundacją Mare oraz siedmioma organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego skierował list do Komisji Europejskiej w sprawie […]
15 września 2016

List otwarty do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zielony Instytut wraz z kilkunastoma organizacjami prowadzącymi działania na rzecz ochrony mórz i oceanów, skierował list do Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w […]
12 września 2016

SMART CITY – założenia i perspektywy | Kraków