Projekt Generator Zielonej Energii, realizowany przez Zielony Instytut w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2016. Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej wiedzy Polaków na temat sposobów oszczędzania energii i racjonalnego korzystaniu z prądu, a także wielopłaszczyznowych korzyści z tym związanych. Adresatami działań są mieszkańcy miasta Bartoszyce. Projekt dąży do podniesienia świadomości energetycznej wśród mieszkańców, poprawy efektywności energetycznej i walki z ubóstwem energetycznym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców Bartoszyc o zasadności działań proekologicznych, o tym że systematyczne i efektywne oszczędzanie energii może przynieść znaczące korzyści dla pojedynczego gospodarstwa domowego, firmy i środowiska. W ramach projektu przewidziane są zadania informacyjno-promocyjne, oraz zadania edukacyjne i testujące, angażujące bezpośrednio społeczność lokalną: do współpracy w ramach działań projektowych zaproszone zostaną dwa lokale użyteczności publicznej oraz prywatne osoby, wytypowane podczas konkursu przeprowadzonego podczas dni Bartoszyc w dniu 5 czerwca 2016 r. Chcemy zacząć od małych kroków wykazując korzyści płynące z wymiany zwykłego oświetlenia na oświetlenie LED. W ramach działań projektowych przekazane będą zestawy LED i udostępniony kalkulator, dzięki któremu można będzie uzyskać dane na temat generowanych oszczędności. Pod koniec projektu, w miejscach objętych testem zmierzone zostaną realne oszczędności przejścia na oświetlenie LED. Kalkulator energetyczny będzie dostępny online na stronie internetowej projektu – mieszkańcy Bartoszyc, którzy skorzystają z niego i wypełnią ankietę będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród na koniec projektu. Podsumowanie projektu przewidziane jest na początek grudnia podczas obchodów Dnia Wolontariusza, organizowanych rokrocznie w Bartoszyckim Domu Kultury. Wylosowani zostaną zwycięzcy konkursu i rozdane zostaną 3 nagrody w postaci sprzętu energooszczędnego.

Partnerzy projektu: 

Fundacja Przestrzenie Dialogu – pomoc merytoryczna i zaplecze eksperckie

Fundacja Filokracja – pomoc w dotarciu do społeczności, które zostaną bezpośrednio zaangażowane w projekt

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Artykuły i prezentacje projektowe:

Kalkulator energetyczny*


Ilość żarówek: Moc żarówek (W):
Ilość godzin dziennie (h): Cena za 1 kWh (zł):
Rodzaj oświetlenia koszt dzienny koszt miesięczny koszt roczny
Żarowy
LED
* – kalkulator energetyczny przedstawia z dobrym przybliżeniem kwoty oszczędności z wymiany żarówek tradycyjnych na energooszczędne lampy LED. Jego rolą jest pokazanie szacunkowych różnic w kosztach zużycia prądu pomiędzy żarówkami tradycyjnymi a lampami LED. Wyliczenie jest dokonywane na podstawie średniej całkowitej ceny brutto 1 kilowatogodziny (kWh) płaconej przez konsumentów energii elektrycznej (w kalkulatorze można wpisać ręcznie dowolną kwotę, której wielkość znajduje się na rachunku za prąd lub można poznać u swojego dostawcy). W 2015 roku średnia cena brutto za 1kWh w Polsce wynosiła 0,60 zł.