Zielony Instytut , Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) serdecznie zapraszają na debatę

Umowy TTIP, CETA – czy polska żywność i rolnictwo są zagrożone?

29 czerwca 2016, godz. 10.30-13.00 w Centrum Prasowym PAP (Warszawa ul. Bracka 16).

Program spotkania:

10:00 10:30 Rejestracja, kawa i herbata
10:30 10:40 Otwarcie debaty:
Dorota Metera, Zielony Instytut, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich
10:40 11:20 Prezentacje

„Umowy TTIP i CETA – wpływ na żywność i rolnictwo”

Marcin Wojtalik, Członek Zarządu, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

„Znakowanie ‘wolne od GMO’ szansą dla polskiego sektora spożywczego
i konsumentów”, Dorota Metera, Ekspertka, Zielony Instytut
„Suwerenność białkowa Polski pod znakiem zapytania”,
Przemysław Gawlas, Przedstawiciel, Danube Soya Association
Wystąpienie Mariana Sikory, Przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

11:20 12:10 Debata: Umowy TTIP, CETA – czy polska żywność i rolnictwo są zagrożone?

Adam Giziński, Naczelnik Wydziału, Departament Strategii,
Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dorota Metera, Ekspertka, Zielony Instytut
Henryk Kowalczyk, Przewodniczący, Stały Komitet Rady Ministrów Adam Orzechowski, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju

Marcin Wojtalik, Członek Zarządu, Instytut Globalnej Odpowiedzialności Moderator – Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

12:10 13:00 Dyskusja z publicznością
13:00 Zakończenie

Program do pobrania w PDF

Dodaj komentarz