W ramach projektu „Zielona Wikipedia” przedstawiamy Państwu efekty naszych działań. Jednym ze statutowych celów Zielonego Instytut jest promowanie zielonych idei z zakresu polityki, ekonomii, nauk społecznych, ekonomii, jednym słowem upowszechnianiem zrównoważonego rozwoju. Wikipedię można krytykować, ale nie sposób nie docenić jej znaczenia i wpływu na kształtowanie wiedzy i świadomości. Jej niezaprzeczalną zaletą jest demokratyczny charakter, wszyscy mogą tworzyć i edytować hasła, podobnie weryfikacja i zarządzanie całością następuje kolektywnie. Funkcja hiperłączy daje możliwość nieustannego pogłębiania wiedzy i odkrywania nowych jej obszarów. Wikipedia stanowi obecnie podstawowe źródło informacji i wygodne narzędzie pozwalające promować słuszne idee 🙂 Tak narodził się pomysł zazieleniania Wikipedii – sukcesywnie tłumaczymy, edytujemy i uzupełniamy hasła w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. Gorąco zachęcamy do współkształtowania Zielonej Wikipedii– w ten łatwy i satysfakcjonujący sposób można się przyczynić do budowania lepsze, bo zrównoważonej przyszłości! Jak? Prosimy dołączyć do zespołu tłumaczącego/edytorskiego bądź zaproponować kategorie/treści/hasła, którymi powinniśmy się zająć. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi efektami projektu:

Ponadto otworzyliśmy kategorie: