2 listopada 2016

Demokracja Energetyczna (wyd.II)

Publikacja jest przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem kontroli społecznej nad źródłami energii (demokracja energetyczna). Powstała po to, by przekonać władze […]
1 stycznia 2016

Zielony Nowy Ład społeczny

Ukazała się publikacja „Zielony Nowy Ład społeczny”, pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana przez Green European Fundation, we współpracy z Zielonym Instytutem […]
1 stycznia 2016

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

W wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w debacie Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, zorganizowanej przez Zielony Instytut 2.03.2011 r. wypracowaliśmy stanowisko, które ma […]
1 stycznia 2016

Zielone miasto nowej generacji

Autorzy: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed „Zielone Miasto Nowej Generacji” jest swoistym miejskim zielonym manifestem. Pokazuje, że miasta i obszary metropolitalne są laboratoriami globalnego postępu i miejscami […]