Publikacja jest przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem kontroli społecznej nad źródłami energii (demokracja energetyczna). Powstała po to, by przekonać władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne do włączenia się najważniejszej transformacji społecznej, ekologicznej i gospodarczej początku XXI wieku, zapewniającej zrównoważony rozwój Polski zgodny z art. 5 Konstytucji RP.

Pobierz publikację (PDF)

Dodaj komentarz