Zielony Instytut wraz z Fundacją Mare oraz siedmioma organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego skierował list do Komisji Europejskiej w sprawie zbadania zgodności Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 (Dz. U. poz. 1495) z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. dotyczącym przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1.

Treść listu w pdf (pol.)

Treść listu w pdf (ang.)

Dodaj komentarz