O obniżaniu rachunków za energię w Bartoszycach oraz współpracy z innymi miastami w tym obszarze

W bartoszyckim Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Generator Zielonej Energii. Prezentację dla Zastępczyni Burmistrza Moniki Rejf oraz pracowników instytucji miejskich przedstawił Michał Potracki, energetyk miejski w Słupsku, zaproszony przez Zielony Instytut. W spotkaniu wzięli także udział Dariusz Szwed i Maria Janiak z Zielonego Instytutu, wspierający UM Bartoszyce w działaniach obniżających koszty energii elektrycznej i cieplnej.

Celem kolejnego z serii spotkań w ramach projektu Zielonego Instytutu i Fundacji Filokracja im. Jerzego Janiaka „Generator Zielonej Energii” było przedyskutowanie praktycznych sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną i cieplną w mieście. Pracownicy samorządowi poznali m.in. portal mój licznik http://mojlicznik.energa-operator.pl (Bartoszyce są klientem firmy Energa Operator), umożliwiający bieżące monitorowanie zużycia energii we wszystkich instytucjach miejskich. W ramach dyskusji nt. możliwości obniżenia kosztów energii, omówione zostały działania „miękkie”, w tym:

  • analiza faktur i dokonanie optymalizacji pod kątem: mocy zamówionej, doboru taryf, sposobu użytkowania obiektu, zmiany sprzedawcy, optymalizacji czasu trwania umów na zakup energii
  • edukacja użytkowników obiektu
  • identyfikacja zużycia mocy biernej oraz

działania „twarde”, w tym:

  • moc bierna – identyfikacja przyczyn
  • wymian technologii oświetlenia na energooszczędne lampy LED
  • urządzenia ograniczające zużycie energii – czujniki ruchu – czujniki obecności.

Najważniejsze wnioski z kilkugodzinnego spotkania to:

– kluczowe jest powołanie „energetyka miejskiego”, którego zadaniem jest koordynacja działań na rzecz oszczędzania energii i podnoszenia efektywności energetycznej oraz stałe lokalne monitorowanie wydatków i podejmowanych działań miasta w obszarze energooszczędności; koszty zatrudnienia „energetyka miejskiego” stanowią niewielki procent korzyści przynoszonych dzięki obniżeniu miejskich rachunków za energię

– instytucje miejskie potrzebują bieżącego (w zasadzie na co dzień) wsparcia ze strony ekspertów (np. energetyka miejskiego), ze względu na wysoki stopień skomplikowania strony technicznej, technologicznej ale także np. zapisów na rachunkach za energię cieplną i prąd

– wymiana oświetlenia na energooszczędne LEDowe powinna odbywać się stopniowo ze środków zaoszczędzonych na wcześniejszych wymianach, środki ze zmniejszonych rachunków powinny zostać wykorzystane na kolejne zakupy – np. energooszczędnego sprzętu AGD, komputerów itp.

– włączenie do działań pro-oszczędnościowych i pro-efektywnościowych szkół (np. w ramach projektu EURONET 50/50 max, do którego przyłączył się także Słupsk http://www.slupsk.pl/euronet-5050-max-kolejne-spotkania-54251/) – program zapewnia, że zyski z oszczędności zostają w 50% w szkołach, zachęcając do dalszych działań a edukacja uczennic i uczniów zwiększa świadomość ekologiczną wszystkich mieszkańców

– bardzo ważne są także działania edukacyjne i informacyjne w mieście, których celem jest likwidacja ubóstwa energetycznego oraz obniżenie wysokich kosztów energii elektrycznej i cieplnej

– Bartoszyce włączają się do współpracy z innymi miastami progresywnymi (m.in. Słupskiem) w obszarze zrównoważonej, inteligentnej i nowoczesnej miejskiej polityki energetycznej – na przełomie stycznia i lutego 2017 kierownictwo samorządu odwiedzi Słupsk w celu zintensyfikowania tej współpracy także w tym obszarze

– Zielony Instytut i Fundacja Filokracja będą kontynuować wsparcie dla władz Bartoszyc w zakresie zrównoważonego rozwoju

Projekt  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich