Książka „Zielony Nowy Ład w Polsce” skupia się na zagadnieniach takich jak m.in.: rewizja status quo Zielonego Nowego Ładu na świecie i w Europie; Zielony Nowy Ład jako narzędzie zrównoważonego „uzdrowienia” ekonomii, społeczeństwa i środowiska. Publikacja dostępna w wersji polskiej i angielskiej.

Obejmuje sektory Zielonego Nowego Ładu takie jak: zielony transport/mobilność, pojazdy elektryczne, zdecentralizowane systemy energetyczne, inteligentna sieć energetyczna 2.0, mikrogeneracja, termorenowacja, rolnictwo i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, zrównoważona gospodarka wodą i surowcami, polityka klimatyczna jako narzędzie modernizacji ekonomii i społeczeństwa. Skupia się na kobietach i ich równych szansach w strukturach Zielonego Nowego Ładu (zatrudnienie/bezrobocie kobiet, pozycja kobiet w biznesie/polityce, itd.). Ponadto pochyla się nad: inwestowaniem w kapitał społeczny jako podstawą ekonomii; ekonomicznym/środowiskowym kryzysem i efektywnością, ekologicznymi innowacjami, zielonymi technologiami, potencjałem zielonych miejsc pracy” oraz nad jakością/stabilnością zatrudnienia. Publikacja Zielony Nowy Ład w Polsce pod redakcją Dariusza Szweda ukazała się nakładem Green European Foundation we współpracy z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Heinricha Boella i dzięki wsparciu finansowemu Parlamentu Europejskiego.

Pobierz publikację (PDF)

Dodaj komentarz